Afbeelding
Provincie Utrecht

Half miljoen van provincie voor verfraaien van landschap

15 april 2019 om 11:49 lokaal

LEUSDEN De provincie Utrecht stelt een half miljoen euro subsidie beschikbaar voor agrarische collectieven om, in samenwerking met gemeenten, het landschap in het buitengebied mooier te maken met nieuwe kleine landschapselementen. Onder andere poelen, lanen, knotwilgen, houtwallen en bosjes geven het landschap karakter en zijn volgens de provincie belangrijk voor de biodiversiteit.

Er wordt al geëxperimenteerd in een aantal gemeenten en met agrarische collectieven, verenigd in een platform. Zij bundelen hierin hun middelen, maken gebruik van elkaars netwerk en delen hun kennis en ervaringen. Omdat deze pilot succesvol is, gaat de provincie het platform uitbreiden met nieuwe collectieven en gemeenten. De afgelopen twee jaar is al geëxperimenteerd met de aanleg van kleine landschapselementen in de gemeenten Soest, De Bilt, Leusden en Stichtse Vecht en binnen twee agrarische collectieven: Rijn, Vecht en Venen en Utrecht Oost. De provincie Utrecht stelde twee ton subsidie beschikbaar om grondeigenaren te stimuleren kleine landschapselementen aan te leggen en te herstellen. Via het platform kregen grondeigenaren hulp bij het ontwerp en de aanleg of het herstel van nieuwe elementen. ,,Het resultaat was een mooier en biodiverser landschap. Ook de gemeenten doen actief mee in het platform: zij realiseren vooral nieuwe elementen op erven en gemeentelijke gronden."

De pilot loopt nog tot 1 juni en is volgens de provincie tot nu toe succesvol. ,,Er zijn ruim twintig poelen aangelegd of hersteld en 220 laanbomen en 330 knotbomen aangeplant. Verder zijn er heggen en hagen, elzensingels en struwelen, houtsingels en houtwallen en natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. De agrarische collectieven en gemeenten zorgen ervoor dat de landschapselementen goed passen in hun eigen gebied. Kleine landschapselementen zorgen voor een mooier landschap, dat aantrekkelijk is voor de mensen die er wonen en recreëren."

Bart Belterman
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie