Geopark Heuvelrug wil het bewustzijn van onze leefomgeving verhogen en daarmee een stimulans zijn voor duurzame ontwikkeling.
Geopark Heuvelrug wil het bewustzijn van onze leefomgeving verhogen en daarmee een stimulans zijn voor duurzame ontwikkeling. Geopark Heuvelrug

Nieuwe ontdekkaarten en informatieboekjes over Geopark Heuvelrug

9 juni 2023 om 11:41 Natuur en milieu

LEUSDEN Wethouders van Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg, Leusden en Woudenberg namen woensdag 7 juni in het Groene Huis in Amersfoort de eerste ‘ontdekkaarten en informatieboekjes’ in ontvangst die Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht maakte over en voor de Regio Amersfoort. 

Een Geopark is een gebied dat bijzonder is voor wat betreft de ontstaansgeschiedenis, de aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden en in dit geval ook de rol van het water en hoe de mens daarmee omgaat. Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht is een burgerinitiatief dat zich richt op de hele Heuvelrug en de laaggelegen natte gebieden aan weerszijden: Vechtstreek, Kromme Rijnstreek en Eemland.

De natuur in onze regio is prachtig veelzijdig. Achter de veelzijdigheid van het gebied schuilt een ontstaansgeschiedenis die honderdduizenden jaren teruggaat

GEOPARK HEUVELRUG

Het Geopark vertelt en verspreidt het verhaal over het ontstaan, de ondergrond, de natuur en de cultuurhistorie en de verbanden daartussen. Daarmee verbindt het Geopark het verleden met de toekomst. Met het boven tafel brengen en verspreiden van de verhalen wil het Geopark het bewustzijn van onze leefomgeving verhogen en daarmee een stimulans zijn voor duurzame ontwikkeling.

Rutger Dijksterhuis, wethouder ruimtelijke ordening, Toerisme en recreatie in Amersfoort: ,,De natuur in onze regio is prachtig veelzijdig. Achter de veelzijdigheid van het gebied schuilt een ontstaansgeschiedenis die honderdduizenden jaren teruggaat. Door inwoners van de regio, scholen, bezoekers en natuurorganisaties te informeren over het ontstaan en de unieke kenmerken, ontdekken steeds meer mensen hoe bijzonder dit landschap is en waarom het belangrijk is dat we het goed onderhouden.”

REGIO IS NEDERLAND IN HET KLEIN

De Heuvelrug is een stuwwal en werd zo’n 150.000 jaar geleden opgestuwd door het ijs uit Scandinavië. Met name de afwisseling tussen ‘hoog en droog’ en ‘laag en nat’ en tussen het zand en het veen maakt het landschap in deze regio veelzijdig. In het noorden het Eemland met Aardkundig Monument de Waaien, in het zuiden een deel van de Heuvelrug met landgoed Den Treek, met heide en bossen, en in het midden een deel van de Gelderse Vallei, met Amersfoort. Met als belangrijkste waterverbindingen en -afvoeren vanuit het zuiden tot aan Amersfoort het Valleikanaal, daarna voortgezet als de rivier de Eem naar het Eemmeer. Dit is  min of meer Nederland in het klein. Behalve steeds meer gemeenten, zijn ook verschillende natuurorganisaties, zoals Utrechts Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, en het voor deze regio verantwoordelijke waterschap Vallei en Veluwe, Partner van het Geopark.

Voor meer informatie zie www.geoparkhgv.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie