Afbeelding
(Afbeelding: Davestment)

Waarom schuwen beleggers veilige haven kansen zoals obligaties?

9 februari 2024 om 14:41 Partnercontent

In de wereld van beleggen zoeken beleggers voortdurend naar evenwicht tussen risico en rendement. Een van de traditionele schuilplaatsen voor veiligheid en stabiliteit zijn obligaties. Toch lijken veel beleggers de laatste tijd huiverig om zich te omringen met deze ‘veilige havens’, ondanks de potentiële opbrengsten van rond de 5% die in het verschiet liggen door mogelijke renteverlagingen van de Federal Reserve (Fed). Wij werpen een blik op de positie van obligaties als de oorspronkelijke veilige haven-investering, waarom beleggers wellicht meer naar risicovollere aandelen neigen, en of obligaties wellicht worden onderschat in hun betrouwbaarheid.

De oorsprong van obligaties als veilige haven

Obligaties zijn lange tijd beschouwd als een veilige haven voor beleggers, vooral in tijden van economische onzekerheid. Ze vertegenwoordigen schuldbewijzen uitgegeven door overheden en bedrijven, waarbij beleggers in ruil voor hun investering periodieke rentebetalingen ontvangen, samen met de terugbetaling van de hoofdsom op de vervaldag. De voorspelbare inkomstenstroom en de perceptie van lager risico hebben obligaties tot een aantrekkelijke keuze gemaakt voor diegenen die streven naar stabiliteit in hun portefeuilles.

Gemiste kansen door FED renteverlagingen

Op dit moment kijken beleggers echter met enige terughoudendheid naar obligaties, ondanks het vooruitzicht van renteverlagingen door de Federal Reserve. Historisch gezien dalen de rentetarieven bij een beleidsbeslissing van de Fed, waardoor de prijzen van bestaande obligaties stijgen en de rendementen dalen. In een dergelijk scenario kunnen beleggers aarzelen om in obligaties te stappen, bang om rendementen te missen die elders wellicht aantrekkelijker lijken.

Niettemin is het belangrijk om te erkennen dat er in de wereld van obligaties verschillende segmenten en looptijden zijn, wat betekent dat niet alle obligaties op dezelfde manier zullen reageren op renteveranderingen. Terwijl kortlopende obligaties gevoeliger zijn voor renteschommelingen, kunnen langlopende obligaties mogelijk aantrekkelijker blijven in een omgeving van lagere rentetarieven.

De aantrekkingskracht van aandelen

Een reden waarom beleggers mogelijk terughoudend zijn met obligaties, zelfs met dalende rentetarieven, is de aantrekkingskracht van aandelen. In bull-markten zien beleggers vaak hogere rendementen op de aandelenmarkt, aangedreven door kapitaalgroei en dividenden. Het potentieel voor snellere winsten kan beleggers naar aandelen trekken, vooral wanneer obligaties mogelijk lagere rendementen bieden.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat aandelen ook aanzienlijk risicovoller zijn dan obligaties. In tijden van marktvolatiliteit kunnen aandelenkoersen sterk schommelen, wat een grotere mate van onzekerheid met zich meebrengt. Beleggers moeten altijd een zorgvuldige afweging maken tussen risico en rendement en begrijpen dat hogere rendementen doorgaans gepaard gaan met hogere risico’s.

Onderschatting van de betrouwbaarheid van obligaties

Een andere overweging is mogelijk de onderschatting van de betrouwbaarheid van obligaties als beleggingsinstrument. Terwijl aandelen in de schijnwerpers staan vanwege hun potentieel hogere rendementen, bieden obligaties stabiliteit en voorspelbaarheid. Het vaste rente-inkomen dat obligaties genereren, kan een waardevolle aanvulling zijn op een portefeuille, vooral voor beleggers die op zoek zijn naar regelmatige inkomsten en kapitaalbehoud.

Obligaties fungeren ook als een risico dempend element in een gediversifieerde portefeuille. In tijden van marktonzekerheid kunnen obligaties dienen als een buffer, waarbij hun neiging tot minder volatiliteit helpt om de algemene portefeuille risico’s te verminderen.

Maxim Manturov, Hoofd Beleggingsonderzoek bij Freedom Finance Europe, zegt dat: “Beleggen in obligaties kan positief worden bekeken vanuit een langetermijnperspectief, vooral gezien de afnemende inflatiedruk, en ze worden nog steeds beschouwd als een ‘primaire veilige haven’. Bovendien begint de druk op het rendement af te nemen, wat in 2024 zou moeten leiden tot een herstel van de obligatieprijzen, gezien de verwachte renteverlagingen en de herstart van de economische cyclus. Naar het einde van de huidige periode van aanscherping kunnen twee mogelijke uitkomsten plaatsvinden: een zachte landing of een recessie. Vaste-instrumenten winnen in beide scenario’s. Het zou een fout zijn om de kans te missen om rendement te behalen van ongeveer 5% in betrouwbare beleggingswaardige effecten, wat niet alledaags is.”

Het gebruik van ETF’s om te profiteren van obligatie kansen

Voor beleggers die de stabiliteit van obligaties willen omarmen, maar ook willen profiteren van bepaalde flexibiliteit, kunnen Exchange Traded Funds (ETF‘s) een aantrekkelijke optie zijn. ETF’s volgen de prestaties van een obligatie-index en bieden beleggers de mogelijkheid om eenvoudig te beleggen in een breed scala aan obligaties.

Een ETF kan bijvoorbeeld beleggen in overheidsobligaties, bedrijfsobligaties, of zelfs obligaties met verschillende looptijden. Dit stelt beleggers in staat om hun blootstelling aan obligaties aan te passen aan hun specifieke beleggingsdoelen en risicotolerantie.

Conclusie

Hoewel beleggers de verlokking van aandelen en hun potentieel hogere rendementen niet kunnen negeren, is het belangrijk om de waarde van obligaties als veilige haven te erkennen. In een tijd van dalende rentetarieven, zoals voorspeld door de Fed, kunnen obligaties nog steeds aantrekkelijke rendementen bieden, vooral voor beleggers die stabiliteit en voorspelbaarheid waarderen.

Het is raadzaam om een goed gebalanceerde portefeuille te behouden, waarbij zowel aandelen als obligaties een rol spelen. Door de unieke eigenschappen van elk activum te begrijpen en zorgvuldig af te wegen waar de kansen liggen, kunnen beleggers een portefeuille creëren die zowel groeipotentieel als bescherming biedt tegen marktvolatiliteit.

ETF’s kunnen een handige tool zijn om te profiteren van de kansen die obligaties bieden, terwijl beleggers de flexibiliteit behouden om hun portefeuille aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Het is essentieel om altijd goed geïnformeerd te blijven en regelmatig de portefeuillestrategie te evalueren in het licht van evoluerende marktomstandigheden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie