Het terrein op De Vosheuvel waar in april stukjes asbesthoudende golfplaat werden gevonden.
Het terrein op De Vosheuvel waar in april stukjes asbesthoudende golfplaat werden gevonden. Daan Bleuel

Amersfoort2014 ontevreden met antwoorden over asbest op De Vosheuvel

Politiek

AMERSFOORT Lokale partij Amersfoort2014 is ontevreden met de antwoorden van wethouder Koser Kaya over de vondst van asbest op het terrein van De Vosheuvel aan de Heiligenbergerweg. De partij eist in nieuwe vragen nadere opheldering van het college. 

door Daan Bleuel

Amersfoort2014 vindt onder meer dat de gemeente laks met de melding van de vondst van asbest omging: ,,Pas anderhalve maand na de melding van de school en tien dagen na het stellen van schriftelijke vragen van Amersfoort2014 heeft het college op 25 mei alsnog besloten om ‘met het oog op zorgvuldigheid richting leerlingen en medewerkers' een verkennend bodemonderzoek uit te voeren.’’

ONAFHANKELIJKE INSTANTIE Ook verbaast de partij zich erover dat het college een onderzoek naar de samenstelling van grond die de gemeente zelf bij De Vosheuvel stortte, zelf verrichtte. ,,Dit had natuurlijk moeten gebeuren door een onafhankelijke instantie’’, vindt raadslid Ben Stoelinga. De partij wil dat dat onafhankelijke onderzoek er alsnog komt. Daarnaast wil de partij inzage in correspondentie tussen de gemeente en de scholen op De Vosheuvel over het storten en afvoeren van grond voor, tijden en na de nieuwbouw van de scholen op die locatie. 

Amersfoort2014 zegt cruciale informatie te missen over de gang van zaken op het terrein van De Vosheuvel. ,,In de antwoorden staat ‘de aangeleverde grond van de gemeente Amersfoort is niet vervuild’. Hoe is het mogelijk dat schone, gecertificeerde grond toch asbest bevat?’’

INZAGE De partij wil ook weten waarom de gemeente niet meteen na de vondst van het asbest (op 3 april) besloot tot een nader verkennend onderzoek, met het oog op de veiligheid van leerlingen en medewerkers. Verder wil de partij inzage in alle documenten die betrekking hebben op de uitwisseling van grond rond en na de nieuwbouw van de scholen op het terrein van De Vosheuvel (De Klimboom en Beekdal). 

Amersfoort 2014 luidde halverwege mei stevig de noodklok, toen de partij werd geïnformeerd over de vondst van met asbest vervuilde grond bij De Vosheuvel. Volgens Amersfoort 2014 zou de vervuilde grond afkomstig zijn van het gemeentelijk gronddepot. 

GEEN ALARM Uit eerdere antwoorden van wethouder Koser Kaya kwam naar voren dat bodemonderzoek bij de start van de bouw op De Vosheuvel geen verontreinigingen aan het licht bracht. Ook de grond die later vanuit een gemeentelijk depot op het terrein werd gestort zou voorzien zijn geweest van een ‘schone grondverklaring’. Uit de antwoorden werd geen verklaring gegeven voor de vondst van asbest (het ging voor zover bekend om kleine fragmenten van asbesthoudende golfplaten). De gemeente zag in de vondst van de kleine hoeveelheid asbest geen aanleiding om alarm te slaan, zo bleek uit de antwoorden van Koser Kaya. 

advertentie