Wim Oeben Voorzitter theater de Tuin
Wim Oeben Voorzitter theater de Tuin Marcel Sturkenboom
Ingezonden

‘Toekomst theater de Tuin niet geborgd’

Politiek Deel je nieuws

De GroenLinks-PvdA-fractie Leusden spreekt zich in een ingezonden mededeling uit voor een geactualiseerde cultuurnota waarmee de huisvesting theater De Tuin gewaarborgd kan worden.

,,We zijn als fractie GroenLinks-PvdA op werkbezoek bij Wim Oeben, voorzitter van theater de Tuin. We komen op een mooi moment want de Tuin gaat weer open. Oeben wordt in zijn opvattingen aangevuld door Ronald Kimpe, lid van de Raad van Advies. Beide heren beschrijven bevlogen hoe de Tuin met puur vrijwillige inzet een prachtig jaarlijks programma kan aanbieden voor vele Leusdenaren.”

,,De Tuin kan de directe kosten van de voorstellingen zelf dragen. De gemeente dekt de huur en voldoende sponsors en baromzet maken dat de totale begroting kostendekkend is. Voor de toekomst liggen er echter grote uitdagingen. Tijdens de lockdown is met een bijdrage van de gemeente en inzet van eigen vermogen de klimaat beheersing Corona proef gemaakt. De huur is echter geïndexeerd terwijl de bijdrage van de gemeente gelijk is gebleven. Tegelijkertijd is de Tuin gehuisvest in de Korf en daarmee afhankelijk van de toekomstplannen van de gemeente zelf.”

,,De termijn van Wim Oeben zit er echter op. “Ik heb een droom” stelt de in september afzwaaiende voorzitter. “De gemeente zou een cultuurnota moeten (laten) opstellen. Dat hoeft geen geld te kosten. De Leusdense sector kan dat met ambtelijke ondersteuning zelf.”

,,De droom van Oeben en de Kimpe gaat verder. “De gemeente zou verantwoordelijkheid moeten blijven nemen voor de huisvesting van de Tuin. Als de Korf plat gaat dan ligt het voor de hand dat theater de Tuin intrekt bij de bibliotheek. Een logisch scenario als centrale maatschappelijke voorziening in de kern van Leusden. Ook bedrijfsmatig door de combinatie van gebruik van het gemeentelijke gebouw overdag en ’s avonds.”

,,GroenLinks-PvdA vindt ook dat er een geactualiseerde nota moet komen waarin de gemeente aangeeft welke visie zij heeft op de waarde van cultuur als onderdeel van welzijn van en voor de inwoners van Leusden. Theater de Tuin hoort bij Leusden en Leusden verdient een eigen theater zoals de Tuin. Daar moeten we -natuurlijk in samenhang met andere uitdagingen- ook politiek de consequenties van nemen.”

,,Afgelopen zomer hebben we als Raad het zittend College in een motie gevraagd aan te geven wat er rond de Korf gaat gebeuren. Daar zal het College nog voor de verkiezingen in maart een uitwisseling voor organiseren. Wat ons betreft is de droom van Oeben en Kimpe inclusief het “ bibliotheek scenario” een serieuze optie om te onderzoeken.”

Denise Houtveen, Joost van Herpen, Marcel Sturkenboom, raadsleden GroenLinks-PvdA Leusden.

advertentie