'Armoede vraagt meer aandacht', aldus Guus van Ginkel van SP Leusden.
'Armoede vraagt meer aandacht', aldus Guus van Ginkel van SP Leusden. SP
Raadgever

Guus van Ginkel (SP): ‘Armoede vraagt meer aandacht’

Politiek

LEUSDEN In de rubriek Raadgever komt elke week een ander raadslid aan het woord over een zelfgekozen item. Deze week Guus van Ginkel (SP) over armoedebestrijding, zonnepanelen en transparantie.

,,Eén van de uitgangspunten van de SP is dat een ieder die werkt of niet kan werken, een fatsoenlijk inkomen heeft. Dat is nu niet het geval. Daarom streeft de SP ook naar een minimumloon waarbij een waardig bestaan mogelijk is. Omdat de gemeenteraad niet aan inkomenspolitiek doet, is het handig dat de SP in de Tweede Kamer zit en dit daar kan bepleiten. Sommige huishoudens staat het water aan de lippen, ze hebben geen idee hoe het allemaal te betalen.”

MEER MOGELIJKHEDEN GEMEENTEN ,,Slecht betaalde, flexibele banen, een achterblijvend pensioen, het maakt de mensen onzeker, ze zien de energierekening oplopen. De prijzen in de supermarkt gaan omhoog. De gemeenten zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om armoede te bestrijden, schulden te saneren en te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede, zij beschikken immers over specifieke kennis over de lokale situatie. Hiervoor moeten het college en de gemeenteraad de handen ineenslaan, samenwerking is van het grootste belang.”

Ruim 92 procent van de energie voor huishoudens kan worden opgewekt met zonnepanelen op alle geschikte daken

,,Dit najaar komen we, als het goed is, tot een strategische raadsagenda. Hierbij gaan wij voor een Leusden waar het voor iedereen goed wonen en werken is en niemand uitgesloten wordt. De zorg brokkelt af en heeft van oudsher de bijzondere aandacht van de SP. Bij de energietransitie vinden wij draagvlak en duidelijkheid van belang.”

,,Uit onderzoek van de SP blijkt dat ruim 92 procent van de energie die huishoudens gebruiken, opgewekt kan worden als we op alle geschikte daken zonnepanelen leggen. Als deze panelen onderdeel worden van nieuwe gemeentelijke energievoorzieningen krijgen huishoudens zeggenschap over de energievoorziening en daalt de energierekening. Ook het MKB profiteert hiervan. Grote bedrijven moeten zorgen dat zij zelfvoorzienend worden. Dat geldt ook voor bedrijventerreinen.”

,,De uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen geeft te denken. Alle gevestigde partijen hebben verloren. Wij verwelkomen twee nieuwe partijen. De kaarten zijn geschud. Nieuwe partijen hebben hun plek ingenomen in de raad en het college. Het college is gevormd, de zetelverdeling bekend. Er zijn veel nieuwe, onervaren raadsleden.”

VERSTANDSHUWELIJK ,,Naast de armoedebestrijding hebben we een klimaat- en stikstofprobleem. Hierin moeten keuze’s gemaakt worden. Lobbyisten en belanghebbenden gaan proberen invloed te krijgen. ‘Hogere’ bestuurslagen zoals Den Haag en de Provincie lijken te gaan opleggen welke besluiten een gemeenteraad moet nemen. Transparantie en duidelijkheid is van belang. Het is alle hens aan dek.”

,,Voor de duidelijkheid: we hebben elkaar in de raad niet ter huwelijk gevraagd, iedere partij zit vanuit een andere ideologie in de raad. Laten we maar uitgaan van een verstandshuwelijk. De kiezer heeft gekozen, die wil het zo!”

Heeft u vragen of wilt u reageren op dit stuk dan kunt u mailen naar G.vanGinkel@raad.Leusden.nl

advertentie
advertentie