De Whiswall is een innovatieve constructie van beton en staal die geluid afbuigt en is kleiner en compacter dan een traditioneel scherm.
De Whiswall is een innovatieve constructie van beton en staal die geluid afbuigt en is kleiner en compacter dan een traditioneel scherm. Provincie Utrecht

Arnhemseweg in Leusden krijgt Whiswall

Verkeer en vervoer

LEUSDEN De provincie Utrecht plaatst tussen 23 mei en 10 juni een Whiswall langs de Arnhemseweg N226 in Leusden. Dit innovatieve en lage geluidsscherm wordt neergezet ter hoogte van de Schutterhoeflaan, meldt de provincie Utrecht.

De Whiswall is een innovatieve constructie van beton en staal die geluid afbuigt. Deze is kleiner en compacter dan een traditioneel scherm en kan daarom geplaatst worden in de berm, tussen de weg en de laanbeplanting. De Whiswall maakt deel uit van het Actieplan Omgevingslawaai van de provincie Utrecht waarin maatregelen zijn opgenomen voor het terugdringen van geluidsoverlast in stedelijke en landelijke gebieden.

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, wordt er een tijdelijke barrière geplaatst aan de kant waar de nieuwe geluidswal komt. Het verkeer kan gewoon passeren over de versmalde rijbaan. Wel wordt een snelheidsbeperking ingesteld ter hoogte van de werkzaamheden.
De uitvoering van het werk vindt plaats vanaf de parallelweg. Daar wordt het verkeer beurtelings langs de werkzaamheden geleid door verkeersregelaars.

PLANNING Tussen 23 en 25 mei wordt de tijdelijke barrière geplaatst. Tussen 30 mei en 3 juni wordt de fundering aangebracht en geasfalteerd en rond 7 tot 9 juni wordt de Whiswall geplaatst. De werkzaamheden vinden overdag plaats, tussen 7.00 uur ’s ochtends en 17.00 uur ’s middags. Als de werkzaamheden zijn afgerond, wordt de tijdelijke barrière verwijderd.

Een paar jaar geleden is de Woudenbergseweg tussen de Groene Zoom en de bebouwde kom van Amersfoort gereconstrueerd, maar daarbij zijn geen extra ‘bovenwettelijke geluidsmaatregelen’ getroffen. ,,Een traditioneel geluidsscherm vraagt op deze locatie te veel ruimte, gaat ten koste van de laanbeplanting en tast het landschap fors aan. De nieuwe en innovatieve Whiswall is wel haalbaar omdat deze lager is en minder ruimte nodig heeft. Doel van de Whiswall is het verminderen van de geluidshinder voor de aanliggende woningen en het verbeteren van de leefbaarheid”, laat de provincie weten.

advertentie
advertentie