Angus runderen zijn geschikt voor regeneratieve landbouw.
Angus runderen zijn geschikt voor regeneratieve landbouw. Arnoud J Spaaij
Ondernemer in beeld

NatuurlijkDivers: regeneratieve landbouw en veehouderij

17 augustus 2022 om 07:51 Zakelijk

STOUTENBURG Het is allemaal nog op kleine schaal; een start-up met heel veel potentie. Aart Verhagen is ruim een jaar geleden begonnen met regeneratieve landbouw. Een plan waar hij grondig en lang over nagedacht heeft.

Arnoud J Spaaij

Aart Verhagen kijkt diep het weiland in. Daar liggen 9 Angus runderen vreedzaam te herkauwen. „Mijn koeien kunnen soms wat onrustig reageren op vreemden”, waarschuwt Verhagen. Maar voor de foto blijven de koeien belangstellend toekijken.

De koeien zijn eigenlijk onderdeel van een veel groter idee. „Ik studeerde landbouw en raakte daar zeer geïnteresseerd in behoud van de natuur met hulp van de landbouw. Dat is wat regeneratieve landbouw inhoud: herstel en behoud van een gezonde en natuurlijke bodem door toepassen van landbouw”, vat Verhagen samen. „Mensen denken dan meestal aan akkerbouw en vegetarische producten. Niet zozeer aan melkvee, of in mijn geval aan vleesvee. Toch is de manier die ik toepas redelijk eenvoudig. Het komt erop neer dat de koeien om de paar dagen een nieuw stuk weiland krijgen om te grazen. Het stuk waar ze tot dan gelopen hebben krijgt dan rust voor herstel. Door tijdig om te weiden, raakt het gewas niet uitgeput. Ik gebruik geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen.” 

Het is de bedoeling, zodra de vogelgriep is teruggedrongen, dat er ook legkippen en vleeskippen op het land komen. Die pikken parasieten weg

De weilanden van Verhagen ontwikkelen zich met een grotere gewas-diversiteit. Klaver bijvoorbeeld. Het is een voor de runderen smakelijke stikstofbinder die Verhagen graag in het land ziet. „Regeneratieve landbouw is vooral toepassen van landbouwmanagement. De diversiteit en het bodemherstel zijn daarvan vooral gevolgen”, legt Verhagen verder uit.

De methode is mede uitgedacht door Allan Savory. Een Zimbabwaanse wetenschapper, veehouder en oprichter van het Savory Institute. Hij bedacht holistic management een systeem om natuurlijk bronnen te gebruiken zonder die uit te putten.

Verhagen heeft de manier waarop hij zijn bedrijf wil uitrollen in detail uitgewerkt: „Het is de bedoeling, zodra de vogelgriep is teruggedrongen, dat er ook legkippen en vleeskippen op het land komen. Die pikken parasieten weg, zoals larven van vliegen uit de mest en kunnen dan net als de koeien erg productief zijn.” 

Door de constante verversing van gras lopen de koeien er zeer gezond en vol bij. „Jaarlijks wil ik kalveren fokken. Onlangs heb ik de eerste os geslacht. Daarvan maak ik vleespakketten voor de verkoop. In middels zijn er wat verkocht en nu nog zijn er veertig beschikbaar. Die verkoop ik via de website en ik wil me aansluiten bij Boeren en Buren, een punt waar consumenten unieke producten uit eigen streek kunnen kopen.”

NatuurlijkDivers
Vinselaarseweg 14
3836 PG Stoutenburg Noord
www.natuurlijkdivers.nl
Tel. 06-83793256.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie