voorbeeld van een ruim opgezet zonneveld
voorbeeld van een ruim opgezet zonneveld Photo by Andreas Gücklhorn on Unsplash

Er kan weer volop ingezet worden op zonne- en windenergie

Overig Deel je nieuws

Waar eerder de melding gemaakt werd dat het net vol zou zitten en dat er geen ruimte is voor nieuwe initiatieven zoals windmolens en/of zonnevelden, is daar wel de ruimte voor wanneer men de tijdsgeest juist invult.

Allereerst de “kleinere” aansluitingen. Tot 200 zonnepanelen is er alle ruimte op het netwerk om aansluitingen te maken. Laat het niet tot vergissingen leiden dat met het “net is vol” je ineens niets meer kan. Dit gaat over grotere opwek oplossingen en daar hoeft een huishouden of een bedrijf met dak zich geen enkele zorgen over te maken.

Maar ook de grotere aansluitingen, denk aan een paar hectare zonneweide of een coöperatief gefinancierde windmolen kan ingepland worden en naar realisatie gekeken worden. De uitleg is simpel. Voor het plan, de aanvraag, de financiering, de planning en uiteindelijk de uitvoering van een wat grootschaliger plan (ook voor bijv 5-10 hectare) is een jaar of 3-5 nodig om dit mogelijk te maken. En over 3-5 jaar zijn alle problemen van/voor en met Tennet, Stedin en andere electricteitspartijen al lang opgelost. 

Er is dus geen enkele reden om je tegen te laten houden en je klaar te maken voor de toekomst. Het helpt het behalen van de doelen, het maakt Nederland schoner, en we kunnen duurzamer door.

PS> Zonnepanelen en windmolens zijn >98% recyclebaar, dus allerlei redeneringen dat ze vervuilend zouden zijn, zijn nonsense. Fossiele brandstoffen zijn de vervuilende oplossingen en daar hebben we schone taak co2 vermindering te realiseren, zoals overeengekomen in het klimaatverdrag van Parijs.

Bert Schoonderwoerd

schoonderwoerd1972@gmail.com

advertentie
advertentie