Dat blijkt uit het Jaarverslag van de adviescommissie dat onlangs werd gepubliceerd. Daarin staat ook dat de gemeente alle adviezen van de van de Adviescommissie bezwaarschriften overnam.