De deal is nodig om in de asielzoekerscentra voldoende opvangplekken te creëren. Die zitten overvol, mede omdat de doorstroming van asielzoekers, die inmiddels te horen kregen dat ze mogen blijven (de vergunninghouders), stagneert. Dat hangt weer samen met de problemen op de woningmarkt, waar een enorm tekort aan nieuwe woningen bestaat.