Daarmee luidt het college een nieuwe fase in in een proces dat ertoe moet leiden dat de gemeente in 2040 energieneutraal is. Dat wil zeggen dat alle energie die nodig is om Leusden draaiende te houden, duurzaam wordt opgewekt. Om daar te komen wil de gemeente over minder dan tien jaar (in 2030) halverwege die opdracht zijn.