Ook wordt het inzamelsysteem verder geperfectioneerd. Ieder huishouden krijgt in de loop van dit jaar een container voor het oud papier. Voor het inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal, dat veelal nu nog in de vuilniszak belandt, worden nieuwe inzamelmethodes bedacht. En -als klap op de vuurpijl- het ‘keukenafvalbakje’ komt terug! Een gesprek met de wethouder.