De politiek besloot enkele maanden geleden tot de invoering van de papiercontainer. Daar lagen enkele redenen aan ten grondslag. De belangrijkste was dat de gemeente verwacht dat met een container nog meer papier gescheiden ingezameld gaat worden. Dat past in het streven om de zogeheten ‘restfractie’ (het afval dat in de grijze vuilniszakken via de ondergrondse containers wordt afgevo...