Marjan Schaapman, Jan Hondelink, Daan van Westen en Peter Barendse zijn de kartrekkers die een slinger aan het vliegwiel willen geven. ,,Het is de bedoeling dat wij onszelf overbodig maken’’, licht Schaapman toe. ,,Wat wij willen bereiken is dat zoveel mogelijk Leusdenaren kunnen sporten en bewegen, zoals zij dat willen. Ervoor te zorgen dat vraag en aanbod elkaar vinden. Onze taak is...