Het plan om de openbare ruimte in het gebied opnieuw onder de loep te nemen is het directe gevolg van de eerder gemaakte keuze om De Princenhof om te vormen van een bedrijventerrein tot een gebied met gemengde functies. Zo werden kantoren al omgebouwd tot woningen en zijn er vergevorderde plannen om op andere locaties kantoorgebouwen af te breken om er huizen te bouwen.