De fractie van D66 kwam met vragen over het onderwerp naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad/Amersfoortse Courant van eerder deze zomer. Daarin riepen regionale actievoerders gemeenten, die dat nog niet deden, op het Akkoord ook te ondertekenen. Het akkoord heeft betrekking op het bestrijden van overlast van houtrook door vuurkorven, barbeques en buitenkachels.