Het college waarschuwt echter wel dat die oplossingen niet te duur mogen worden. ,,Gelet op de financiële situatie van de gemeente is dat niet haalbaar’’, schrijven B&W. Er wordt wel 40.000,- euro uitgetrokken voor het aanstellen van een tijdelijke proces-manager die het project moet gaan uitvoeren. ,,We hebben geconstateerd dat er in de organisatie geen capaciteit beschikbaar is ...