Tegenstanders van de gemeentelijke plannen om de groenstrook te bebouwen kregen in deze krant de ruimte om hun bezwaren toe te lichten. Zij willen het plantsoen voor hun huizen groen houden en daarmee beschikbaar voor recreatieve doeleinden. De bezwaarmakers schreven daarover in...