Het college van B&W schat in dat de hogere opbrengsten opwegen tegen de hogere kosten die vooral het maken van inzamelcontainers met zich meebrengen. Onder invloed van de coronacrisis zijn de prijzen voor de grondstoffen die nodig zijn voor de vervaardiging van speciale minicontainers fors gestegen. Het college becijfert de tegenvaller op een kleine 70.000,= euro.