Het gaat om de zogeheten TONK-maatregel (TONK is een afkorting van ‘tijdelijke ondersteuning in noodzakelijke kosten’), die Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs in het leven riep. De bedoeling was gezinnen die te maken kregen met ‘onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in inkomen’ (bijvoorbeeld als gevolg van ontslag door de werkgever) te ondersteunen.