De SP denkt dat een zorgbuurthuis (het concept werd door de landelijke SP ontwikkeld) kan helpen sociale problemen -vooral bij ouderen- op te lossen. Die problemen kunnen volgens de socialisten niet los gezien worden van de ontwikkeling dat de afgelopen jaren talloze verzorgingshuizen werden ge...