Het gaat in totaal om een bedrag van ruim een half miljoen dat -als het aan het college ligt- vanaf 2022 jaarlijks vrijgemaakt gaat worden om ‘Lariks’ financieel en organisatorisch gezond te houden. De gemeente keert daarbij feitelijk terug op bezuinigingen die het onlangs doorvoerde. Bezuinigingen die óók de bedrijfsvoering van Lariks raakten.