Dat wil niet zeggen dat er op onderdelen geen significante wijzigingen aan de orde zijn. Zo heeft het gemeentebestuur, op aandringen van de gemeenteraad, haast gemaakt met het afschaffen van de hondenbelasting. Dat kost op jaarbasis zo’n 180.000,= euro aan inkomsten voor de gemeentelijke schatkist.