Het ‘inclusiebeleid’ is ook in Leusden een relatief nieuw fenomeen dat erop gericht is iedereen zoveel mogelijk zonder belemmeringen aan het maatschappelijk leven te kunnen laten deelnemen. Voor bepaalde minderheidsgroepen is dat namelijk niet vanzelfsprekend. Voor de hand liggende voorbeelden zijn mensen met een visuele- of gehoorbeperking. Ook rolstoelgebruikers lopen in de openbare ruimte te...