Dat melden burgemeester en wethouders in een collegebesluit aan de gemeenteraad. Het college vindt de aanvraag van Nieuwsplein33 het best aansluiten bij de aangescherpte wensen die door de gemeenteraden van Amersfoort en Leusden aan de reguliere beoordelingscriteria werden toegevoegd.