De mails werden die openbaar gemaakt door het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort. De ‘paranormale’ lieden bezochten een deel van Rusthof waar kinderen zijn begraven. Na ernstige bezwaren van nabestaanden is directeur Wilco Plaggenborg tijdelijk op non-actief gezet.