Al zes jaar lang is Van Wijk van WIJKfysio actief op het gebied van valpreventie. Samen met de SEL, stichting eerstelijnszorg Leusden, is er een programma opgesteld waarbij met alle zorgverleners aandacht is voor preventie op het gebied van valrisico, met name in de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder. ,,De kunst van de fysiotherapeut is om de persoon te verleiden om in beweging te komen, zowel...