Voor die groep -binnen én buiten verpleeghuizen en woonzorgcentra-  is de medewerker van de thuiszorg (of de zorgmedewerker die binnen de instellingen zorg verleent) niet zelden het enige fysieke contact met de buitenwereld. Iemand die daadwerkelijk over de vloer komt om noodzakelijke medische handelingen te verrichten of andere zorg te verlenen.