De maatregel is om twee redenen wenselijk. ,,Omdat veel mensen thuiswerken, is het voor onze chauffeurs aanzienlijk drukker geworden'', vertelt vestigingsmanager Emiel Methorst van Remondis.

Het vele thuiswerk leidt tot vollere containers en daardoor zijn de ophalers per ronde aanzienlijk meer tijd kwijt. ,,Dus hebben we daar meer mensen voor nodig'', aldus Methorst.

ZIEKTEVERZUIM ,,Daarnaast proberen we vast in te spelen op mogelijk ziekteverzuim. Het is nu nog niet aan de hand, maar het kan zomaar gebeuren dat ook onze medewerkers ziek thuis komen te zitten. Door minder frequent in te zamelen is er capaciteit om ook daarop in te spelen. Bovendien proberen we door de lagere frequentie gezondheidsrisico's te beperken'', zegt Methorst. 

PRIORITEITEN De keuze om de inzameling van oud papier op een lager pitje te zetten, is gemaakt in overleg met de gemeente Leusden. ,,Gelukkig was de gemeente bereid mee te denken'', zegt Methorst. Oud papier geeft van alle soorten afval die Remondis in Leusden inzamelt de minste problemen, als de frequentie omlaag gaat. ,,Wij doen in Leusden het inzamelen van alle soorten afval. Voor de gemeente heeft het inzamelen van PMD (onder meer plastics en blik) en GFT (waaronder tuinvuil) prioriteit.'' 

Volgens Methorst is Leusden één van de weinige gemeenten waar het oud papier normaal gesproken eens in de veertien dagen wordt opgehaald. ,,De meeste gemeenten werken al met een schema gebaseerd op eens in de vier weken.''