Het college erkent dat er risico’s  kleven aan het ruimhartige huurbeleid. ,,Het kan financieel zeer negatief uitpakken voor de gemeentelijke begroting als er geen gebruik gemaakt kan worden van de compensaties van het Rijk, de bonden of sportkoepel NOC*NSF en er zich op korte termijn grote en directe financiële knelpunten gaan voordoen.’’