Het begon bij een transformatorhuisje op bedrijventerrein De Horst, nabij het Van der Valk-hotel. Daar beschilderde Van de Haterd met verf uit spuitbussen een transformatorhuisje met een afbeelding die is ontleend aan de krijgsfunctie van de Grebbelinie. ,,De opdracht daarvoor kreeg ik van de gemeente en het bestuur van de stichting Grebbelinie.'' 

FOTOGRAFISCHE PRECISIE De met fotografische precisie geschilderde voorstelling toont een militair te paard en de resten van een kar in ondergelopen gebied. De Grebbelinie was een ‘inundatiegebied’ dat onder water kon worden gezet om vijanden de doortocht te beletten. Een vergelijkbare voorstelling maakte Van de Haterd op een transformatorhuisje in de wijk Jeruzalem in Amersfoort. 

De andere twee huisjes staan vlakbij elkaar aan de Larikslaan op bedrijventerrein De Princenhof. ,,Die zijn geschilderd in opdracht van de gemeente Leusden’’, laat Van de Haterd weten. ,,Het idee was om de ongewenste graffiti te vervangen door een sprekende schildering die past in de omgeving.’’

DROMERIGE BOERDERIJ Op het ene huisje staat nu de afbeelding van een dromerige boerderij in romantisch landschap, op de andere spelen duiven een hoofdrol. ,,In dit gebied hebben lange tijd een boerderij en een duiventil gestaan. De schilderingen zijn een hommage aan de boerderij en de duiventil.’’

De 37-jarige  Amersfoortse kunstenaar verwijst naar boerderij De Princenhof, waarnaar het bedrijventerrein werd genoemd. De elektriciteitshuisjes staan op voormalige landerijen van de boerderij die tot op de dag van vandaag nog bestaat. Het voormalige boerenbedrijf is gevestigd aan de Burgemeester de Beaufortweg en kende een lange, bewogen geschiedenis.

Tekst gaat onder de foto verder. 


Transformatorhuisje met duif en historische duiventil. - Daan Bleuel 

DUIVENTIL Op het terrein stond -vermoedelijk al in de 18e eeuw- een duiventil. Duiven mochten worden gehouden door de adel (en later ook door rijke mensen die niet van adellijke afkomst waren) en waren vooral bedoeld voor consumptie. De duiventil werd afgebroken, maar een exacte kopie van de til die op het terrein van De Princenhof stond is tegenwoordig te bewonderen in het openluchtmuseum in Arnhem.

Een deel van bedrijventerrein De Princenhof wordt nieuw leven ingeblazen. De komst van het nieuwe Afas-gebouw en een aantal andere bedrijven die er nieuwe panden neerzetten, geven het enigszins vervallen bedrijventerrein nieuwe allure. ,,Aan de Larikslaan, naast het nieuwe AFAS gebouw, ontstaat een mooi werkgebied voor Leusdense bedrijven. Alle nu beschikbare kavels zijn verkocht, en bedrijven zoals CCC, ASB-banden en Pajuk Optiek zijn hier te vinden’’, zegt de gemeente daarover op de eigen website. ,,In 2021 zal het tijdelijke bouwparkeerterrein van AFAS vrij komen voor een nieuwe invulling. Dan wordt ook de nieuwe Moerbeilaan en de openbare ruimte ingericht.’’ Volgens de gemeente is met de verfraaiing van de elektriciteitshuisjes vast een voorschot genomen op de transformatie die het bedrijventerrein de komende tijd zal ondergaan.

VRIJ WERK ,,Het beschilderen van muren en transformatorhuisjes is maar een deel van mijn werk als kunstenaar’’, zegt Van de Haterd die zichzelf maker van ‘contemporary urban art’ noemt. ,,Als kunstenaar maak ik graag vrij werk. Dit soort dingen doe ik in opdracht. Maar het is meer kunstig dan kunst’’, vindt hijzelf. 

Van de Haterd deed onlangs nog van zich spreken toen hij in natuurgebied De Schammer een vogelkijkwand voorzag van afbeeldingen van vogels, zoals een ijsvogel. Hij doet dit werk inmiddels 8 jaar. Het zal niemand verbazen dat Van de Haterd zijn vaardigheden als graffiti-spuiter ontwikkelde. ,,Daar ben ik 20 jaar mee bezig geweest’’, zegt hij grijnzend. 

Werk van Daniël van de Haterd is te zien op zijn website: https://dertienhoog.nl/nl 

Of op Instagram: @dvandehaterd (het vrije werk) of @dertienhoog (de muurschilderingen)

door Daan Bleuel

Daan Bleuel
Foto: Daan Bleuel
Daan Bleuel
Foto: Daan Bleuel
Daan Bleuel
Foto: Daan Bleuel
Daan Bleuel
Foto: Daan Bleuel
Daan Bleuel
Foto: Daan Bleuel