De erfgoedvereniging Heemschut (dat cultuurmonumenten in Nederland beschermt) eiste eind september in een brief aan het college dat de gemeente werk maakt van de herbouw en restauratie van het ingestorte bouwwerk. Heemschut suggereert in de brief dat de eigenaren het broodnodige onderhoud bewust achterwege lieten. ,,Het is gebleken dat het onderhoud van het gebouw in de afgelopen jare...