De Bron is gevestigd in bedrijvenverzamelgebouw De Smederij in het gebouw waar voorheen basisschool Kinderland was ondergebracht. De Bron is een initiatief van het Leger des Heils en zorginstelling Abrona. Het gaat om een voorziening die is bedoeld om kwetsbare inwoners va...