Tot voor kort graasde er een kudde Lakenvelders van agrariër Jan Barten. Die stopte zijn bedrijf als gevolg van afspraken met stichting De Boom, de eigenaar van het bedrijf van de Leusdense agrariër.