In de verkiezing voor Fietsstad 2020 eindigde Leusden als 9e. ,,Als je bedenkt dat alle 352 gemeenten in Nederland automatisch meedoen was dat een eervolle positie. Wij denken echter dat Leusden nog hoger op de lijst thuishoort’’, zegt Peter van Breugel, voorzitter van de STIL. 

EERSTE PLAATS Samen met Thea Maas, die de campagne feitelijk coördineert, wil hij ervoor zorgen dat de kwaliteiten van Leusden als Fietsgemeente ook tot uiting komen in de uiteindelijke klassementen. ,,En we gaan voor de eerste plaats’’, voegt Van Breugel daar ambitieus aan toe.

Dan zal Leusden wel moeten afrekenen met geduchte concurrenten. Zo maakte het naburige Scherpenzeel onlangs bekend ook een serieuze gooi naar een hoge klassering te willen doen. En Scherpenzeel eindigde vorige keer ‘overall’ als vierde. Ook Veenendaal (de winnaar van 2020) en Houten (dat de titel ook al eens won) staan traditioneel hoog genoteerd in de eindrangschikkingen. 

MENING GEVEN De verkiezing is sinds half augustus geopend. Via een pagina op de site van de Fietsersbond kan iedereen die dat wil zijn of haar mening geven over de kwaliteit van de fietsinfrastructuur in een bepaalde gemeente. Of het nu toeristen zijn, forensen of inwoners van een gemeente die op de fiets hun boodschappen doen; alle aspecten en functies van het fietsnetwerk tellen mee in de beoordeling. 

Leusden zette zich voor de verkiezing van Fietsstad 2020 ook actief in om een hoge positie in de eindrangschikking af te dwingen

Hoewel alle gemeenten automatisch meedoen aan de verkiezing (het staat de invullers van een enquête vrij om elke willekeurige gemeente te beoordelen), zal een campagne de deelname stimuleren. Zo zette Leusden zich voor de verkiezing van Fietsstad 2020 ook actief in om een hoge positie in de eindrangschikking af te dwingen. 

HOGE RESPONS ,,Er is toen vooral ingezet op een zo hoog mogelijke respons’’, weet Peter van Breugel. ,,En dat is gelukt; de doelstelling was minimaal 500 ingevulde enquêteformulieren te realiseren en dat zijn er uiteindelijk zo’n 1.400 geworden.’’ Die aantallen hebben ongetwijfeld bijgedragen aan de relatief hoge score die Leusden toen haalde. 

,,Maar daar ligt het natuurlijk niet alleen aan’’, analyseert Van Breugel. ,,Leusden heeft de fietser ook echt veel te bieden. Ik ben ervan overtuigd dat een aantal zaken in Leusden erg goed geregeld is.’’

VEILIGHEID HEEFT PRIORITEIT Van Breugel wijst daarbij op het feit dat binnen de bebouwde kom en daarbuiten op veel plaatsen serieus rekening  is gehouden met de fietser. ,,Denk aan voorrang op kruisingen’’, licht hij toe. ,,De veiligheid van de fietser heeft hier hoge prioriteit.’’

Daarnaast is de gemeente in het bezit van een fraai buitengebied waar het voor de fietsende toerist in alle opzichten goed toeven is. En de recreant begint dat ook te ontdekken, stelt Van Breugel. ,,Ga in het seizoen maar eens kijken op de parkeerplaats bij Van der Valk. Dan kan je de auto’s met fietsdragers niet tellen.’’

FIETSDORP ,,Leusden is een écht fietsdorp’’, concludeert Van Breugel tevreden. ,,En dat moeten we in een campagne ook gaan uitdragen. ‘Be good and tell it’. Dat is ons motto.’’

Lag het accent in de vorige campagne vooral op de kwantiteit, Van Breugel en Maas streven in de nieuwe campagne andere doelen na. ,,We gaan vooral voor hoge scores’’, legt Van Breugel uit. ,,Natuurlijk hopen we weer op veel respons, maar belangrijker is nog dat mensen via hun reacties een hoge waardering uitspreken. Daarom willen wij mensen wijzen op de USP’s, de ‘unique selling points’ van Leusden. Laten zien waarin Leusden zich in positieve zin onderscheidt van andere gemeenten.’’ 

CAMPAGNE Van Breugel wijst erop dat er ook de gemeente veel aan gelegen is om Leusden als fietsdorp landelijk nog beter op de kaart te zetten. ,,Wij zijn door de wethouder (Patrick Kiel, in dit geval)  gevraagd om met deze campagne aan de slag te gaan’’, zegt de voorzitter van de nog jonge stichting ‘toeristische informatieverstrekking Leusden’ die zich recent bestuurlijk losmaakte van de Amersfoortse koepelorganisatie waar Leusden onder ressorteerde. 

Landelijk is er een elektrische fiets te winnen. Daar willen we lokaal iets aan toevoegen

En ‘marketing’ lijkt bij Van Breugel wel in vertrouwde handen. In het dagelijks leven is de Leusdenaar directeur van het Amersfoortse bureau Brayn (gevestigd aan de Grote Koppel), dat onder meer in de marketing actief is. 

PRIKKELS De campagne wordt momenteel -onder leiding van Thea Maas (die in de STIL de portefeuille ‘externe betrekkingen’ beheert)- voorbereid. ,,Eigenlijk zijn we nog op zoek naar prikkels om mensen ook daadwerkelijk mee te laten doen. Die zullen zich ook afvragen ‘what’s in it for me?’ Landelijk is er een elektrische fiets te winnen. Daar willen we lokaal iets aan toevoegen. Twee jaar geleden kon je een fietstas met lokale spulletjes winnen. Zoiets. Maar daar zijn we nog niet helemaal uit.’’

De campagne loopt nog tot eind oktober. De winnaars van de verkiezingen worden begin volgend jaar, tijdens de Fiets- en Wandelbeurs, bekend gemaakt. Die beurs vindt vrijdag 25 en zaterdag 26 februari plaats in de Utrechtse Jaarbeurs. 

VASTBERADEN ,,Daar zal de jury laten weten dat Leusden de nieuwe Fietsstad van 2022 is geworden’’, besluit Thea Maas. Ze zegt het met een knipoog. Maar er klinkt ook een vastberadenheid in door, waarmee de Leusdense organisatie zich in deze opdracht heeft vastgebeten. 

door Daan Bleuel