Feitelijk komt het erop neer dat de ‘muziekschool’, die nu nog aan de Eikenlaan is gevestigd, op termijn verhuist naar Fort33, nabij het Burgemeester Buiningsportpark. De bestaande bebouwing zal hiervoor moeten worden aangepast.