Gemeenteraadsleden werden donderdag over de stand van zaken ingelicht. Daaruit bleek dat ambtelijk medewerker Henk Blok de afgelopen maanden op allerlei mogelijke manieren contact zocht met zoveel mogelijk betrokkenen in het gebied. Dat gebeurde in individuele gesprekken, via telefonisch contact, mailwisselingen en inloopbijeenkomsten.