Het begon met een ontmoetingsmoment op de woensdagmorgen bij De Bron, een ontmoetingscentrum aan Hoefijzer 18 waar gedurende de hele week allerlei activiteiten worden georganiseerd voor Leusdenaren. In verband met de toen geldende corona-maatregelen gingen ze wandelen met elkaar. Daarnaast gaf de buurtsportcoach bewegen op muziek online en werden er clinics yoga in de buitenlucht gegeven. In de appgroep werd belangrijke informatie gedeeld in het Nederlands en vertaald als het nodig was. Vanaf de zomer komt de groep weer bijeen in De Bron en spelen zij samen onder de noemer HandbalFit in de sporthal bij Sportcomplex Buiningpark. Elke woensdagmorgen handballen de KleurRijke vrouwen onder leiding van trainster To Schoenmakers. Daarna drinken zij wat met elkaar.

VOORUITGANG ZIEN Schoenmakers, al sinds 1984 trainster bij LHV, staat vol enthousiasme tussen de vrouwen. ,,Toen Mirjam mij, nog voor corona, benaderde met de vraag om een groep vrouwen te gaan trainen, was ik gelijk enthousiast. Ik ben erg voorstander om de sporthal overdag meer te gebruiken. Het is mooi om de vooruitgang te zien bij de vrouwen. We begonnen met wandelen met de bal in de hand en nu spelen we zelf korte wedstrijdjes met elkaar.”

SIGNALEN OPPAKKEN De groep is in de loop van de tijd naar elkaar toegegroeid. Er is een vaste kern ontstaan maar ook zijn er deelnemers die komen wanneer ze kunnen. ,,KleurRijke vrouwen gaat om meer dan ontmoeten en bewegen”, geeft de buurtsportcoach aan. ,,Rondkomen, opvoeden en een gezonde leefstijl zijn belangrijke thema’s. Ze leren tijdens de ontmoetingen het Nederlands en onze cultuur beter kennen. Het bewegen is dan een middel om met elkaar in contact te komen.” 

Roukema: ,,Met activiteiten en voorlichting spelen we in op behoeften. Bijvoorbeeld door Stadsring 51 uit te nodigen voor informatie over financiën of Diversiteit in Hulp om training te geven over Intercultureel opvoeden. Hagenaar: ,,Laagdrempelig bieden we informatie aan en met elkaar zorgen we dat we het leuk hebben. Zo zijn wij op de fiets naar de pluktuin in Stoutenburg geweest.”

VAN DEELNEMER NAAR VRIJWILLIGER De deelnemers geven aan dat het gezellig is om onder elkaar te zijn. Gera: ,,Het is krijgen maar ook geven. Bij het naaicafé heb ik nu een schort gemaakt die ik ga gebruiken als ik ga koken bij De Bron. Ook heb ik mij aangemeld om fietsles te geven. Ik ben dankbaar dat ik aan deze groep mee kan doen en wil daar ook voor teruggeven.” 

Ook deelneemster Amina is inmiddels vrijwilliger en helpt als gastvrouw bij het Mamacafé. Deelnemers waren ook actief als vrijwilliger voor jonge mantelzorgers en bij sportmiddagen van Lisidunahof. Zo snijdt het mes aan twee kanten en creëren we integratie, geeft een enthousiaste Hagenaar aan.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Mirjam Hagenaar (via centrale Lariks: tel. 033-3034444 of m.hagenaar@lariks-leusden.nl of Evelien Roukema (tel. 06-41497612 of debroninleusden@gmail.nl).

door Mariska Stehouwer