Woning Stichting Leusden is al langere tijd bezig met het verduurzamen van de woningen waar WSL zorg voor draagt. Meer dan 2.500 woningen in de gemeente moeten energielabel C krijgen. Daarvoor worden meerdere aanpassingen gedaan afhankelijk van wat per type woning nodig is. Bij een groot aantal woningen wordt het dak geïsoleerd. De Flora- en faunawet verplicht eigenaren van woningen bij renovat...