Leusden is, samen met drie andere gemeenten, door de Rijksoverheid geselecteerd voor de proef. Het is de bedoeling dat met de pilot ervaringen worden opgedaan die gebruikt kunnen worden om later ook in andere wijken (of gemeenten) verder toe te passen.