De brief aan het kabinet is samen met de gemeenten Utrecht, De Bilt, Zeist, Soest en Amersfoort opgesteld. Ook de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat zetten hun handtekening onder het pleidooi om de snelweg te betrekken in de plannen om meer duurzame energie op te wekken.