De gemeente krijgt voor het proefproject bijna 700.000,= euro van het Rijk. Daarmee kan onder meer de aanstelling van een projectleider voor de periode van drie jaar worden bekostigd.