Het plan vindt zijn oorsprong in de Nederlandse handtekening onder het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Daarin spraken landen wereldwijd af de uitstoot van het broeikasgas CO2 (één van de veronderstelde oorzaken van de opwarming van de aarde) drastisch te beperken. Concreet betekent dat dat er in 2030 49% minder CO2 moet worden uitgestoten dan in het ijkjaar 1990.