Diverse organisaties waaronder Stedin, LTO, Vallei Horstee en Behoud Natuur Achterveld zijn door gemeente Leusden gevraagd mee te denken over de te uit te voeren energiestrategie. Vorige week werd in een andere bijeenkomst gesproken met de vertegenwoordigers van alle raadsfracties. De belangenorganisaties van bewoners keerden daarvan op z’n zachts gezegd teleurgesteld van terug naar huis. „Wat je ook aandraagt, de politiek is onvermurwbaar en houdt zich alleen maar vast aan een unaniem besluit van jaren geleden,” meent het comité Behoud Natuur Achterveld. „Er wordt en is helemaal niets gedaan met alle argumenten die inmiddels door velen zijn ingebracht in allerlei sessies, een enquête en publiek discussies. De politieke partijen verschuilen zich achter elkaar en wijzen naar Den Haag maar Den Haag heeft helemaal niet gevraagd of Leusden haar volledige energiebehoefte zelf wil opwekken.” Ook belangengroep Windalarm reageerde deze week vergelijkbaar.

Wat je ook aandraagt, de politiek is onvermurwbaar en houdt zich alleen maar vast aan een unaniem besluit van jaren geleden

GROENE ENERGIE Ontwikkelingen en ook inzichten over de productie, milieu-effecten en afvalhoop van windmolens en zonnepanelen die de laatste jaren duidelijker zijn geworden, worden genegeerd meent Behoud Natuur Achterveld. „Wat is dan nog groene energie? Wij staan achter een groenere energie-opwekking maar wat is dat waard als je in het hele Leusdense buitengebied al het groen weghaald?”

1000 HECTARE Met vier windturbines die langs de A28 zouden moeten worden gerealiseerd, moet er 3 tot 400 hectare zonnepanelen komen om aan de doelstellingen van de raad te gaan komen. „Maar die kunnen niet strak naast elkaar staan. Er is al aangegeven dat dit zo’n duizend hectare omvat. Er is infrastructuur nodig als kabels, onderhoudspaden, toegangswegen, noem maar op. Duizend hectare is een gebied dat onze hele leefomgeving omvat,” laat Behoud Natuur Achterveld weten.

ENERGIECENTRALE Volgens tegenstanders van de grootschalige zonneparkontwikkeling zijn er nog vele vragen. Die vragen zijn allemaal onbeantwoord gebleven. „Met namen omdat er van alles gezegd en beslist wordt zonder dat ze zelf kennis van zaken hebben. Hoe hoog worden die panelen? Wat zijn effecten van straling en spiegeling? Wat is de invloed op vogels, insecten, wild, plantengroei? Al dergelijk vragen weet men geen antwoord op. Op deze manier voltrekt zich een ramp voor het buitengebied en de hele Leusdense bevolking. Het buitengebied is straks één grote energiecentrale. Alleen omdat men niet wil inzien dat de verkeerde beslissing gemaakt is.”

De diverse belangenorganisaties en belanghebbenden zijn gevraagd mee te denken over hoe de keuzes middels interviews op straat, dit najaar, bij de Leusdenaren moeten worden voorgelegd. Maar volgens Behoud Natuur Achterveld is er geen sprake van een keuze omdat er toch niet naar wordt geluisterd.”

Door Arnoud J Spaaij