De brief aan de gemeente - die eind juni werd verstuurd - ging vergezeld van een petitie die door meer dan veertig bewoners werd getekend. ,,We hebben, afgezien van een uitnodiging van de burgemeester om er in september eens over te praten, nog geen inhoudelijke reactie van de gemeente gekregen", zegt Jack Brandsen, woordvoerder van de verontruste bewoners. Zijn huis grenst aan de toegangsweg naar het terrein, dat eerder door het landgoed Den Treek-Henschoten werd gekocht. 

VOORGESCHIEDENIS De kwestie kent inmiddels een roerige voorgeschiedenis. Het terrein was lange tijd in gebruik door het ministerie van Defensie. De Stichting Vafamil (Vakantiefaciliteiten Militairen) gebruikte het als kampeerterrein voor militaire en hun familie. De camping bood destijds ruimte aan zes standplaatsen voor caravans en vijftig kampeerplekken. ,,En daar werd op zeer bescheiden schaal gebruik van gemaakt", zegt Brandsen. Het terrein wordt echter al jaren niet meer voor dat doel gebruikt. 

Defensie besloot het terrein twee jaar geleden van de hand te doen, waarna Landgoed Den Treek-Henschoten het voor 805.000 euro in eigendom verwierf. ,,Een opmerkelijk hoog bedrag", tekent Brandsen daarbij aan. ,,Eén van de buren was ook geïnteresseerd en die liet de waarde van de grond taxeren. Daar kwam toen een bedrag uit van 150.000 tot 175.000 euro uit. En ik ken het landgoed als een organisatie die normaal gesproken heel zuinig is met bieden. Ik weet dat ze in bepaalde gevallen onder de getaxeerde waarde boden." 

(Het artikel gaat verder onder de video).


OPHEF Direct na de verkoop ontstond vorig jaar voor het eerst ophef toen er een plan lag om op het terrein de bouw van twintig zogeheten ‘tiny houses’ toe te staan. Om een woonbestemming te realiseren, moest het bestemmingsplan aangepast worden. Daar ging een ruime meerderheid van de gemeenteraad niet in mee, en het plan ging van tafel. ,,De omwonenden hoopten dat daarmee de rust was weergekeerd en dat de gemeente en eigenaar Landgoed Den Treek-Henschoten zich voortaan zouden houden aan het bestemmingsplan", schrijven de omwonenden in de brief aan de gemeente. 

Brandsen spreekt door de hoogte van de aankoopsom het vermoeden uit dat de gemeente onder een hoedje speelt met Den Treek. Volgens hem zou de gemeente Den Treek beloofd hebben te kunnen bouwen op die plek. ,,Dat vind ik te ver gaan", stelt wethouder Erik van Beurden. ,,Pas na de verkoop heeft Den Treek gevraagd wat we van het idee vonden. Dat leek me toen een goede regeling. Ik houd ervan om zo transparant mogelijk te zijn. Wij hebben laten zien dat we geen informatie hebben verstrekt om de taxatiewaarde te beïnvloeden."

Dat is namelijk in strijd met het bestemmingsplanNIEUWE FASE Begin vorige maand belandde de zaak echter in een nieuwe fase. Bewoners kregen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst waar beoogd exploitant ReCreatie samen met de gemeente en de rentmeester van het landgoed Den Treek-Henschoten een toelichting zou geven op de nieuwe plannen voor het terrein. 

,,Maar toen zij aangaven zelf op het terrein te gaan wonen en ruimte te bieden aan tientallen zelfbouwchalets, begrepen wij het niet meer", aldus de omwonenden in hun brief aan de gemeente. ,,Dat is namelijk in strijd met het bestemmingsplan", concluderen ze. 

WEERSTAND Dat bestrijdt het landgoed. ,,Nu de tiny houses niet doorgaan, vallen we terug op de camping in het bestemmingsplan. Dat is het gevolg van de weerstand die de bewoners zelf hebben opgelegd. Ik vind het nog steeds jammer, want voor de rust waren Tiny Houses beter", stelt rentmeester Wilbert Nijlant.

De woordvoerder van de gemeente zei tijdens de bijeenkomst in juni dat het op basis van het bestemmingsplan juridisch mogelijk zou zijn dat er vergunningvrij 56 chalets van maximaal 70 vierkante meter mogen worden gebouwd. Brandsen: ,,Als dat zo is, dan zijn andere bieders en Defensie bij de verkoop ernstig gedupeerd. Als wij hadden geweten dat er 56 chalets gebouwd zouden mogen worden, hadden wij ook wel 1,5 miljoen willen bieden."

ONTSLUITING De bezwaren van de omwonenden richten zich ook op de ontsluiting van het park. ,,Wij krijgen een klein dorp in onze achtertuin. Het wordt een park waar bewoners 365 dagen -1 per jaar mogen verblijven. Die moeten allemaal gebruik gaan maken van de ventweg naast de Doornseweg." Brandsen, die de eigenaar is van de smalle toegangsweg naar het terrein, vreest ook daar forse toename van de drukte. ,,Wij wonen achter een goedlopend restaurant aan de Doornseweg. Vrachtauto’s van bevoorraders worden nu regelmatig een halfuurtje op dat pad gezet. Hoe moet dat als hier straks bewoners van het chaletpark af- en aanrijden?"

Buurman Dolf Wouters wijst er op dat ook de aansluiting op de drukke Doornseweg een onderschat knelpunt is. ,,We snappen best dat het landgoed rendement op zijn investering wil maken. Maar wij begrijpen niet dat zo’n chaletpark per se hier moet komen", verzucht Jack Brandsen. ,,Er is elders op het terrein van het landgoed plek zat om zoiets te ontwikkelen zonder dat iemand er last van heeft."

Dat terrein ligt verkeerstechnisch veel gunstiger en niemand heeft er last van

GUNSTIGER Hij geeft het concrete voorbeeld van een medebewoner aan de Doornseweg. ,,Die man heeft 20 hectare grond. Hij heeft al aangeboden best mee te willen werken aan de totstandkoming van een voorziening die men op het oog heeft. Dat terrein, iets verderop, ligt verkeerstechnisch veel gunstiger en niemand heeft er last van."

De omwonenden hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen om het plan juridisch aan te vechten. Daarnaast doen de briefschrijvers opnieuw een beroep op de gemeente: ,,Wij vertrouwen erop dat u onze bezorgdheid serieus neemt en actie zult ondernemen om deze uit de hand lopende situatie snel te corrigeren", zo sluit de brief af. 

NIET CORRECT Rentmeester Nijlant betreurt dat de omwonenden zich niet tot hem hebben gericht. ,,Zij zijn bezig met allerlei acties zonder mij of het landgoed te informeren. Dat vind ik niet heel erg correct", stelt hij. ,,Tuurlijk kan ik mij de zorgen voorstellen, maar ik vind het onhandig wat ze gedaan hebben. Die tiny houses waren zonder twijfel veel beter voor de natuur en rust. Als je op een camping met zestig plaatsen bij elkaar komt, heb je vast een paar mensen die meer lawaai maken dan gemiddeld. De kans dat zestig campingplaatsen overlast gaan betekenen is beduidend groter."

De bewoners zijn uitgenodigd voor een gesprek op 8 september met burgemeester Gerolf Bouwmeester en wethouder Erik van Beurden. ,,De omwonenden hebben natuurlijk al heel lang nauwelijks activiteiten gehad. Dan ontstaat op een gegeven moment het beeld dat het einde oefening is en dat er niets meer komt", laat Van Beurden weten.

GEEN PRETPARKCAMPING Tegelijk stelt hij dat de omwonenden hadden kunnen weten dat er dan teruggevallen zou worden op recreatie. ,,Dat liet Den Treek vorig jaar ook al weten. Ik kan niet voorspellen of er heel veel overlast komt, maar ik weet wel dat Den Treek zich altijd inspant om alles rustig te laten verlopen. Ik heb niet het idee dat er meteen 56 chalets gezet worden, daar wil ik ook voor waken", stelt hij. ,,Het wordt geen pretparkcamping; het moet een natuurgerichte camping worden."

door Daan Bleuel en Jordi de Jong 

Dit artikel is een coproductie van de Leusder Krant en RTV Utrecht