Op de kavel staat nu nog het -ernstig in verval geraakte- bedrijfspand waarin voorheen het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) gevestigd was. Dat bedrijf hield zich daar bezig met keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen. Het COKZ verhuisde naar de Fokkerstraat op bedrijventerrein De Horst.