IKC (een afkorting van ‘integraal kindcentrum’) Leusden komt op de plek waar tot voor kort basisschool De Hobbit was gevestigd. Het nieuwe onderkomen moet straks ook onderdak gaan bieden aan leerlingen van het aanpalende ‘Kompas’ (voorheen ‘De Groenhorst’). Dat gebouw staat er nog en doet onder meer dienst om ook dakloze leerlingen van De Hobbit te huisvesten. Als IKC Leusden gereed is, zal ook...