Wethouder Erik van Beurden informeerde donderdagavond gemeenteraadsleden over de stand van zaken met betrekking tot de zogeheten RES (Regionale Energiestrategie). De RES maakt deel uit van een landelijk plan om uiterlijk in 2030 de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 49% terug te dringen. Ons land nam die verantwoordelijkheid op zich toen het in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs ond...