De zeven gemeenten in de regio Eemland, die deze vorm van jeugdzorg samen organiseren, dienen in totaal zo’n 8 miljoen op tafel te leggen om de tegenvallers te kunnen opvangen. Het aandeel van Leusden daarin is becijferd op een slordige 570.000,=. Het gaat daarbij om de geraamde kosten voor de contractperiode 2019-2022. Dat is uiteindelijk slechts een fractie (ongeveer 7%) van de tota...